Tag: ดัมมีออนไลน์

การเล่นดัมมี่

การเล่นดัมมี่ จะต้องมีการจัดเรียงไพ่โดยเริ่มต้นจากการใช้ไพ่ 7 ใบการเล่นดัมมี่ จะต้องมีการจัดเรียงไพ่โดยเริ่มต้นจากการใช้ไพ่ 7 ใบ

การเล่นดัมมี่ จะต้องมีการจัดเรียงไพ่โดยเริ่มต้นจากการใช้ไพ่ 7 ใบและจั่วไพ่ในกองมาเพื่อจัดเรียงชุดไพ่ให้เข้ารูปแบบและทิ้งไพ่ใบที่ไม่ต้องการลงมาซึ่งผู้เล่นควรจะ ดูว่าผู้เล่นคนอื่นทิ้งไพ่อะไรมันแล้วตลอดจนเก็บไพ่อะไรไปแล้วในมือก็ทำให้ไม่เสี่ยงกับการทิ้งไพ่ใบที่คนอื่นต้องการและนำไพ่ใบนั้นเก็บไปเล่นเชนะเจากการที่เก็บใหใบที่ทิ้งไปแล้วเล่นเกมชนะจะเรียกว่าทิ้งโง่นอกจากแพ้แล้วยังต้องเสียรู้และคะแนนถึง 50 คะแนน ซึ่งคิดเป็นเงินหลายบาท ไม่เสี่ยงต่อการทิ้งโง่และ การเล่นดัมมี่ ให้ชนะได้อย่างไร สังเกตุไพ่กองกลางในขณะที่คนอื่นเก็บไข้ในกองไปแล้วให้จำเอาไว้ว่าผู้เล่นคนอื่นเก็บไพ่อะไรไปแล้วบ้างและเกิดไพ่ชุดไหนเพื่อที่จะทำให้ไม่ทิ้งไพ่ใบที่คนอื่นอาจจะต้องการลงไปในกองรวมถึงยังดูว่าใบไหนสามารถฝากทำคะแนนกับบไพ่ของผู้เล่นดังกล่าว เดิมพันรูเล็ตออนไลน์ ดูไพ่ใบที่คนอื่นทิ้งมาก็ทำให้รู้ว่าผู้เล่นคนนั้นกำลังรอไพ่อะไรและไพ่ใบไหนที่ไม่ต้องการในบางครั้งเก็บ 2 ขึ้นไปแต่ทิ้ง 3 หรือ 4 ลงมาก็แสดงว่าเขาไม่ได้จัดชุด ไพ่ เรียงแต่กำลังจัดไพ่ตอ ก็ทำให้ไม่ต้องทิ้ง 2 ไปเพื่อให้ผู้เล่นคนอื่นเก็บไปทำคะแนนได้ จัดชุดไพ่ให้รอไพ่ทำคะแนนมากกว่า 1 ทางขึ้นไปควรจะให้ทั้งแบบเรียง ชุดตอง ชุดสเตจหรือสามารถใช้ไพ่ใบเดียวกันทำคะแนนได้ทั้งแบบเรียงหรือแบบทองหรือฝากไพ่ในมือของตัวเองได้ก็จะทำให้เล่นเกมชนะได้รวดเร็วยิ่งขึ้น